0
Day
:
sep
0
Hour
:
sep
0
Minute
:
sep
0
Second

Robohry II.

Kategorie pro II. stupeň ZŠ je pro letošní rok 2023/24 verzí Open. Je tedy možné použít jakékoli dostupné konstrukční sady a stavebnice. Z těch známých stojí za zmínku Lego – všechny programovatelné verze, Nezha Micro:bit + rozšíření Wukong, Mbot – jakákoli verze, Vex IQ – žákovská nebo soutěžní sada.

Připravené úkoly vyzkouší bystrost Vašeho myšlení, originalitu nápadů a skvělé konstrukční a programátorské řešení problémů. 

Nebojte, vítězové neodejdou domů s prázdnýma rukama ale odnesou si pěkné ceny za jejich unikátní výkon. 

Takže….

Místo konání:

Kulturní dům a konferenční centrum Litoměřice, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice 1

Vstup hlavním vchodem

Harmonogram:

8:00 – 9:00 Prezentace

9:00 Zahájení

9:10 – 9:30 Tréninkové jízdy

9:30 – 13:15 Soutěžní jízdy

13:30 Vyhlášení vítězů

Časový harmonogram se může změnit.

Soutěžní úkol 1.

Parkování kuliček

1. Cílem úkolu je roztřídit kuličky dle barev do jednotlivých garáží – modrá/červená. 

2. Za každou správně umístěnou kuličku obdrží tým +5 bodů, za nesprávně umístěnou kuličku -1 bod.

3. Na úkol je vyhrazený čas 3 minuty = 180 sekund.

4. Tým robotem manipulovat, avšak musí jej vždy vrátit do startovní pozice. Časomíra se nevypíná. 

5. Startovní pozice robota je v pravém či levém předním rohu.

6. Pokud stihne robot splnit úkol v časovém limitu, zbylý čas se na body nepřevádí. Použije se jako rozhodovací element při stejném počtu získaných bodů.

7. Hraje na se hřišti o rozměrech 183*152 cm. Vzdálenost kuliček od boční strany je 45cm, od přední stěny 16cm. Vzdálenost mezi jednotlivými kuličkami ji 32cm. Mezi kuličkou a garáží je taktéž 32cm. Brány jsou od stěn vzdáleny 30cm a mezi nimi je 47cm.

8. Tým má k dispozici celkem 2 bodované pokusy na splnění úkoly – počítá se pokus s vyšším bodovým ziskem.

Soutěžní úkol č. 2

Bludiště

1. Na stejném základovém hřišti jako úkol 1, bude probíhat i soutěžní úkol č. 2.

2. Hřiště má rozměry 183*152 cm. 

3. Hřiště bude rozděleno na 5 úseků s jednoduchými překážkami.

4. Úkolem robota bude projet celé bludiště v časovém limitu 5 minut.

5. Za každý projetý úsek získává robot bodové hodnocení +10 bodů.

6. Za dokončení celého bludiště v časovém limitu je přičteno +50 bodů. Celkem je tedy možné za tento úkol získat až 100 bodů. 

7. V případě stejného bodového zisku mezi různými týmy, rozhoduje čas potřebný ke splnění úkolu.

8. Tým má celkem 2 bodované pokusy na splnění – počítá se vyšší bodový zisk. 

9. Samotné bludiště bude dostupné v den konání soutěže, kde bude dostatek času a prostoru na vyzkoušení. 

Obecná pravidla

1. Pořadatel soutěže je ZŠ Na Valech Litoměřice, zastoupena Bc. Štěpánem Samkem.

2. Soutěže se účastní 3členné týmy žáků II. stupně ZŠ.

3. Týmy mohou být složeny ze žáků rozdílných ročníků. 

4. Při soutěži je dovoleno používat jakoukoli konstrukční a programátorskou sadu. (Nezha Inventor´s Kit + doplňující prvky ze sady Wukong Wonder Kit. Mbot + jakákoli verze, konstrukční sada Lego EV3, Lego Mindstorm, konstrukční žákovská či soutěžní sada VEX IQ) 

5. Body získané v jednotlivých soutěžních úkolech se sčítají a zapisují do tabulky pro celkové vyhlášení vítězů.

6. Robot je v celé soutěži naprosto autonomní, to znamená, že nepotřebuje žádný zásah svého operátora. Pokud se robot zasekne, tým to nahlásí příslušnému rozhodčímu, robot je vrácen na startovní pozici a program resetován. Časomíra se nezastavuje!

7. Během celé soutěže je možné robota jakkoli upravovat, přestavovat, měnit jeho připravený kód. 

8. Na splnění soutěžního úkolu má tým vždy 2 bodované pokusy, kdy se počítá pokus s lepším bodovým ziskem. 

9. Zásadní a finální slovo v hodnocení má hlavní rozhodčí.