0
Day
:
sep
0
Hour
:
sep
0
Minute
:
sep
0
Second

Robohry VEX GO

Nové úkoly, zajímavé výzvy ale hlavně unikátní soutěžní hřiště VEX GO, které prověří Vaše konstrukční nápady ale i schopnosti ovládat robota. 

To jsou Robohry VEX GO.

Soutěž pro I. stupeň ZŠ v konstrukci a následném ovládání svého robota. 

Během soutěže je využívána konstrukční stavebnice VEX GO. 

Místo konání:

Kulturní dům a konferenční centrum Litoměřice, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice 1

Vstup hlavním vchodem

Harmonogram:

8:00 – 9:00 Prezentace

9:00 Zahájení

9:10 – 9:30 Tréninkové jízdy

9:30 – 13:15 Soutěžní jízdy

13:30 Vyhlášení vítězů

Časový harmonogram se může změnit.

Soutěžní úkol č.1

Týmová spolupráce

1. Na soutěžním hřišti o rozměrech 6*5 dlaždic VEX GO spolupracují 2 roboti v soutěžním zápase.

2. Soutěžní dvojice jsou náhodně vylosovány.

3. Soutěžní zápas trvá celkem 60 vteřin = 1 minutu.

4. Roboti startují v přední části soutěžního hřiště, kde se jakoukoli svou části dotýkají stěny (ohraničení) hřiště.

5. Úkolem soutěžní dvojice je v časovém limitu odvézt co nejvíce oranžových disků (celkem 15) do připravených barevných věží. 

7. Disk musí svou většinovou částí být umístěn v půdorysu věže. 

8. Roboti jsou celou dobu ovládáni svými řidiči.

9. Pokud se robot zasekne či rozbije, může být po nahlášení přesunut zpět na startovní pozici a pokračuje v soutěžním zápasu. Časomíra se nevypíná. 

10. Řidičská zóna odkud jsou roboti řízeni, je na kratší straně herního pole v jeho přední části. Řidiči se tedy dívají na herní pole z pohledu jako vedle na fotografii.

Soutěžní úkol č.2

Samostatné jízdy

1. Na soutěžním hřišti o rozměrech 6*5 dlaždic VEX GO jezdí 1 robot v soutěžním zápase.

2. Soutěžní tým jezdí v časovém limitu sám

3. Soutěžní zápas trvá celkem 120 vteřin = 2 minuty.

4. V samostatné jízdě má tým celkem 3 pokusy na dosažení nejlepšího bodového výsledku. 

5. Zbylá pravidla jsou totožná se soutěžním úkolem Týmové spolupráce.

Soutěžní úkol č.3

Mise na Mars

1. Na soutěžním hřišti VEX GO soutěží vždy 1 robot v soutěžním zápase.

2. Soutěžní zápas trvá celkem 180 vteřin = 3 minuty.

3. Úkolem robota a řidiče je v časovém limitu splnit co nejvíce dílčích bodovaných úkolů.

4. V případě stejného bodového zisku dvou týmů, rozhoduje čas splnění. 

5. Na splnění soutěžního úkolu mají celkem 2 pokusy. Počítá se lepší bodový výsledek. 

Dílčí bodované úkoly:

1. Odstranění vzorků z barevného podstavce a Roveru z kráteru (část 1) = 1 bod / vzorek

2. Umístění vzorků uvnitř laboratoře (část 2) = 1 bod/vzorek

3. Umístění vzorků na střechu laboratoře (část 2) = 2 body / vzorek

4. Umístění vzorků na střechu laboratoře, dodržení barev (část 2) = 3 body/vzorek

5. Překlopení solárního panelu (část 3) = 1 bod

6. Úklid prostoru pro přistání záchranného modulu (část 4) = 1 bod

7. Umístění přistávacího modulu týmovým kolegou (část 4) = 1 bod

8. Zvednutí rakety (část 5) = 1 bod

9. Uvolnění palivových článků (část 6) = 1 bod / článek

10. Přesun palivového článku k raketoplánu, červená dlaždice (část 6 +5) = 1 bod

11. Přesun palivového článku k záchrannému modulu (část 6+4) = 1 body

12. Zaparkování robota v časovém limitu na červené dlaždici (část 5) = 1 bod

13. Prostor Řidičské zóny je v místě mezi raketoplánem a místem pro vrtulníkovou sondu, tj. za zelenou dlaždicí. Zde stojí řidič robota a ovládá jej.

Dokument s pravidly této mise a bodováním ke stažení:

Obecná pravidla

1. Pořadatel soutěže je ZŠ Na Valech Litoměřice, zastoupena Bc. Štěpánem Samkem.

2. Soutěže se účastní 3členné týmy žáků I. stupně ZŠ.

3. Při soutěži je dovoleno používat pouze konstrukční sadu Vex GO.

4. Sestavený robot se skládá z jedné konstrukční sady VEX GO. Robot může být během soutěžního dnu jakkoli upravován a vylepšován. 

5. Nejsou dovoleny jakékoli dodatečné díly vytištěné na 3D tiskárně, ani díly z ostatních konstrukčních stavebnic VEX. 

5. Týmy si zvolí řidiče robotů pro soutěžní úkoly. Během soutěžního úkolu není možné předávat řízení robota jinému členu týmu. Celkem tedy mohou být tři řidiči, ale také jen jeden.

6. Pro ovládání robota při soutěžních úkolech je zapotřebí mít vlastní ovládací zařízení (tablet, Ipad, NTB s dotykovou obrazovkou).

7. Členům týmu je ZAKÁZÁNO se během plnění soutěžního úkolu jakkoli dotýkat svého robota. Pokud se robot jakkoli zasekne či rozbije, upozorní na to řidič příslušného rozhodčího. Robot je následně odebrán z hřiště a vrací se zpět na startovní pozici. Časomíra se nezastavuje!

8. Řidič robota NEOPOUŠTÍ během své jízdy vyznačenou sekci pro řidiče robota. 

9. Body se získávají za soutěžní úkol 1 dohromady pro oba týmy. Následně je spočítán bodový průměr na počet soutěžních zápasů a vyhrává tým s vyšším bodovým průměrem.

10. Body ze soutěžního úkolu 2 a 3 se sčítají dohromady a určují se vítězové míst č. 1, 2 a 3.